Systemy ochrony przeciwpożarowej

ACSJBT@2E004@2EJA-80S._._.oSystemy sygnalizacji pożarowej (SSP)

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) to najwyższej klasy urządzenia umożliwiające tworzenie kompleksowego rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rozwiązania te obejmują m.in. urządzenia takie jak: panele sterowania do prostych instalacji, czujki pożarowych wykorzystujące najnowsze technologie detekcji czy adresowalne kontrolery analogowe do dużych projektów. Systemy przeciwpożarowe mają za zadanie niezawodnie i szybko wykryć pożar, dzięki czemu  ratują życie ludzkie i  minimalizują straty materialne. Urządzenia oferują wiele rodzajów systemów i konfiguracji, które można dostosować do każdego rodzaju obiektu, czy są to duże powierzchnie handlowe, magazynowe, biurowe, budynki mieszkalne czy też zakłady przemysłowe wymagające specjalnych rozwiązań.

LP1_BC10E-1

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) stosuje się dla zapewnienia pełnej ochrony i bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w obiekcie. Nadają one jasne, precyzyjne i jednoznaczne komunikaty ewakuacyjne i alarmowe. Za pomocą komunikatów głosowych, dźwiękowy system ostrzegawczy, umożliwia sprawne powiadomienie osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia pożarowego i ułatwia przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Jasne i jednoznaczne polecenia głosowe są doskonale identyfikowalne, przez co pozwalają uniknąć zjawiska paniki i chaosu w obiekcie objętym pożarem, dodatkowo zapewniając selektywną ewakuacje z budynku.

Systemy oddymiania

System oddymiania służy do usuwania, oraz zmniejszania stężenia dymu, gorącego powietrza oraz niebezpiecznych, toksycznych, lotnychzwiązków z zagrożonej strefy. Znacząco bezpieczenstwo_pozarowe_klapy_oddymiajace_uzyteczne_300x0_rozmiar-niestandardowy
podnosi to poziom bezpieczeństwa ludzi przebywających w zagrożonych budynkach. Zastosowanie systemów oddymiania ułatwia również ewentualną ewakuację ludzi, oraz umożliwia wprowadzenie jednostek ratowniczych w celu szybszego zlokalizowania i usunięcia zagrożenia (np. źródła pożaru). Systemy oddymiania podobnie jak systemy alarmowe wyposażone są w specjalistyczne czujki dymowe. Czujki te są podłączone do centrali, która steruje siłownikami klap dymowych. W przypadku wykrycia dymu, czujki przekazują sygnał do centrali, a ta z kolei powoduje uruchomienie siłowników otwierających klapy dymowe. Klapy te mogą również zostać otworzone bezpośrednio przez samego użytkownika poprzez wciśnięcie przycisku alarmowego. W celu polepszenia działania całego systemu w dolnej części budynku instalowane są dodatkowe, otwierane automatycznie elementy wentylacyjne ułatwiające dopływ świeżego powietrza. W przypadku braku zagrożeń cały system może służyć jako naturalny system wentylacyjny. Systemy przewietrzania, to kontrolowana wymiana powietrza w ściśle określonych pomieszczeniach, dzięki precyzyjnemu sterowaniu otwarciem okien fasadowych oraz innych urządzeń wentylacyjnych. Systemy te wykorzystują naturalne źródła energii w powiązaniu z podstawowymi prawami z zakresu fizyki budowli. Zapewnia to zdrowy i przyjazny klimat wewnątrz budynku.

imagesSystemy oświetlenia awaryjnego

System oświetlenia awaryjnego to przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń oświetlenie podstawowe. Odmiany systemów oświetlenia awaryjnego to: oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie strefy otwartej, oświetlenie strefy wysokiego ryzyka oraz oświetlenie zapasowe. Podczas awarii korzysta się ze źródeł zasilania niezależnych od zasilania oświetlenia podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne przede wszystkim służy do oświetlenia drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego. Posiada nowoczesną budowę modułową, dzięki czemu spełnia każde, nawet najtrudniejsze wymagania. Systemy oświetlenia awaryjnego wykorzystywane są zarówno w małych obiektach, gdzie do oświetlenia awaryjnego wykorzystywanych jest na przykład 12 opraw oświetlenia ewakuacyjnego z elektronicznym zapłonnikiem; jak i w dużych, wielkopowierzchniowych budynkach użyteczności publicznej, szpitalach, halach produkcyjnych czy przemysłowych.

Systemy automatycznego gaszenia

stale-urzadzenia-2

System automatycznego gaszenia pożarów może być użyty w rozdzielnicach elektrycznych, systemach automatyzacji, transformatorniach, generatorowniach,
sterowniach, serwerowniach i szafach IT oraz w panelach telekomunikacyjnych. System załącza się automatycznie w obszarze, w którym wystąpił pożar przy czym posiada zdolność pracy bez zewnętrznego źródła zasilania. System sterujący gaszeniem, zalecany jest do ochrony przeciwpożarowej oraz do sterowania procesami automatycznego gaszenia w różnego rodzaju, dużych, bardzo dużych oraz rozległych obiektach. Centrale są wyposażone w moduły służące do sterowania procesami automatycznego gaszenia w poszczególnych strefach. Każdy moduł wyposażony jest w przekaźniki sterujące i wejścia kontrolne przeznaczone do połączenia zewnętrznych linii sterujących i kontrolnych. Centrale mogą być zintegrowane z innymi systemami w ramach tzw. „inteligentnych” budynków. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala umożliwia ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala może uruchamiać m.in. sygnalizatory oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych elementów sterujących. Centrale często mają możliwość pracy w sieci z innymi centralami.